Gedragstherapie voor honden als oplossing voor hondenproblemen

Gedragstherapie in de regio Zutphen, Apeldoorn, Deventer en Arnhem

Wanneer uw hond gedragsproblemen vertoont, kan dit een behoorlijke weerslag hebben op u en uw omgeving. Soms gaat het om relatief onschuldig gedrag, bijvoorbeeld als uw hond niet goed alleen kan zijn, maar u kunt ook een agressieve hond hebben waar u zelf bang voor bent. Met gedragstherapie leert u het gedrag van uw hond beter begrijpen en krijgt u oplossingen aangeboden waarmee u het probleemgedrag van uw hond kunt sturen richting gewenst gedrag. Hoe dit in zijn werk gaat en hoeveel het kost, leest u hier.

Problemen

Gedragsproblemen van honden in omgang met kinderen

Enkele voorbeelden van gedragsproblemen zijn:

 • Agressie bij honden
 • Angst bij honden
 • Jaloezie bij honden
 • Honden met kinderen
 • Overmatig blaffen van honden
 • Vernielen door honden
 • Lastig hondengedrag
 • Hond trekt aan de lijn
 • Verlatingsangst

Soms zijn enkele eenvoudig uit te voeren adviezen al voldoende om een omslag in het gedrag van uw hond teweeg te brengen. Het is de moeite waard om eens te bellen voor overleg, zeker voordat u overgaat tot castratie of sterilisatie van uw hond vanwege zijn gedrag!

Een voorbeeld uit de praktijk

De familie A woont in een landelijke omgeving met de buren op een flinke afstand. Zij hebben een grote hond om het gevoel te hebben dat de hond over hen waakt en hen tijdig alarmeert als er mensen komen. Ze vinden het prettig dat de hond blaft als mensen hun terrein betreden en niet al te vriendelijk tegen hen is.


De familie B daarentegen woont in een woonwijk en leidt een druk leven. Bovendien hebben ze kinderen en komen er veel vriendjes over de vloer. Hun kleine hond vertoont hetzelfde gedrag als de hond van de familie A, maar zij zijn daar helemaal niet gelukkig mee.


Honden die hetzelfde gedrag vertonen, kunnen voor verschillende reacties zorgen bij de eigenaren. De familie B zal eventueel een gedragstherapeut benaderen om hen met dit probleem te helpen, terwijl de familie A dik tevreden is met het gedrag van hun hond!

Werkmethode

De relatie tussen u en uw hond verloopt veelal volgens vaste patronen die met de tijd zo zijn gegroeid. Ziet u bepaald gedrag van uw hond graag anders? Dan moet u uw eigen manier van omgaan met het dier veranderen. Bij probleemgedrag is er maar één factor die ervoor kan zorgen dat ingesleten gedragspatronen veranderen, en dat bent u.

gedragstherapie voor honden in groep

Wat kunt u verwachten van gedragstherapie?

Voordat het begeleidingstraject van start gaat, dient u een vragenformulier in te vullen over uzelf, uw hond en de relatie tussen u beiden. Soms vraag ik u een filmpje te maken van het probleemgedrag. Daarna vindt het eerste consult plaats, waarin de diagnose wordt gesteld en het behandelplan wordt besproken. Indien gewenst worden alle therapiedata vastgelegd en starten we alvast met het trainingsprogramma.


Hoe achterhalen we de oorzaak van de problemen?

Om onderliggende oorzaken te achterhalen, ga ik samen met u en uw hond (en soms met het hele gezin) uitzoeken wat er aan de hand is. Een bezoek aan de dierenarts kan hierbij noodzakelijk zijn. Als de diagnose is gesteld, zoeken we samen naar de beste oplossing. 


Hoe zien de sessies eruit?

Gewoontes zitten diepgeworteld, niet alleen bij uw hond. Zo zakt uw hand automatisch als uw hond langskomt voor een aai. Het veranderen van gedrag is niet met een paar tips te realiseren. In tegenstelling tot de meeste gedragstherapeuten laat ik het daarom maar zelden bij één consult. Mijn standaard is zes sessies van zo’n twee uur. Daarin starten we een trainingsprogramma op maat om een optimale baas-hond relatie te creëren. Centraal hierin staat het ‘lezen’ van de lichaamstaal van de hond. Hoe reageert hij? Vervolgens is de vraag: waarom reageert hij zo en wat is daarin uw rol?

oplossingen voor agressieve honden

Verloopt de training goed, dan ontstaat er vaak al snel een positieve kanteling in het begrip tussen u en uw hond. Er ontstaat inzicht in hoe uw hond in elkaar zit en hoe leerprincipes werken. Soms lost het probleemgedrag door deze omwenteling al volledig op. Is er meer nodig? Dan wordt na circa 3 weken een begin gemaakt met de aanpak van het specifieke gedrag waarvoor hulp is gezocht.


Wat als de problemen niet op te lossen zijn?

Het kan voorkomen dat het probleem niet op te lossen is of zelfs de oorzaak niet te achterhalen is. In zo'n geval bekijken we wat de beste manier is om met het probleem om te gaan, zodat u ondanks zijn "onvolkomenheid" toch plezier heeft van uw hond.Soms is gedragstherapie een stap te ver, u wilt een vrijblijvend gesprek over uw hond met een gedragsdeskundige.

In dat geval kunt u vragen om een adviesgesprek. De duur hiervan is anderhalf uur waarin u al uw vragen kunt stellen.

Prijzen

 • De kosten van een diagnose-consult met advies bedragen € 132,55 (inclusief € 23,00 btw).
 • De kosten van begeleiding (6x) zijn € 399,50 (inclusief € 69,33btw).
 • Indien direct voor hele begeleiding gekozen wordt, vervallen de kosten van het eerste consult.
 • Kosten adviesgesprek van anderhalf uur € 104,50 (inclusief € 18,13 btw).
 • Losse consultafspraken kosten € 82,50 per uur (inclusief € 14,31 btw).
 • Ik hanteer een vrij regio-tarief binnen een straal van 25 kilometer, hierna bedragen de kosten € 0,35 per kilometer.